Kennis is macht, maar kennis delen is kracht!
Kennis is macht, maar kennis delen is kracht!

Informatievoorziening door middel van training en voorlichting.

 

Overige Projecten

Supreme sanitary pads - Malawi
Supreme sanitary pads - Malawi

Onze social business in herbruikbaar maandverband maakt het voor veel meisjes weer mogelijk om volledig te participeren aan het dagelijks leven.

 

Malawi Projecten

Economisch onafhankelijk worden door ondernemerschap
Economisch onafhankelijk worden door ondernemerschap

Het ondersteunen van kleine ondernemers in ontwikkelingslanden betaalt zich uit. Deze ondernemers kunnen hun gezin onderhouden en hun kinderen naar school sturen.

 

Suriname Projecten

Overige projecten

Hieronder vind u de meest recente projecten die wij met heel veel dankbaarheid en toewijding hebben gerealiseerd. Sinds 2015 is de stichting actief aanwezig in Malawi waar veel mooie projecten gerealiseerd worden. In Suriname zijn wij sinds 2016 aanwezig om ook daar actief projecten te starten. Dit alles met het oog op de vergroting van zelfredzaamheid van zoveel mogelijk mensen.

Waterput in Chong Spean
01-10-2016

Net zoals op veel andere plekken op de wereld is het weer in Cambodja de laatste jaren extremer geworden. Cambodja kent twee seizoenen: het droge en natte seizoen. De droge periodes zijn steeds vaker extreem droog, waardoor er een watertekort optreedt. Hierdoor moeten de mensen steeds verder lopen om water te halen. Het water komt vooral van oppervlaktewater, zoals vijvers die zijn gegraven om water op te vangen. Maar dit water verdampt snel. Wat dit in de praktijk betekent is dat de bewoners van de dorpen zijn aangewezen op particuliere waterpompen, die zich op 5 tot 10 km afstand van het dorp bevinden. Voor dit water moeten ze betalen, wat voor veel mensen een probleem is.

 

Nieuwe schoolbankjes - Cambodja
10-09-2016

In 2014 heeft stichting Apsara een school gebouwd in Chong Spean. Stichting Apsara heeft geholpen met het bekostigen van de materialen en de dorpsbewoners hebben zelf de handen uit de mouwen gestoken en de school gebouwd. Het aantal aanvragen was overweldigend en binnen een half jaar was de school eigenlijk al uit zijn voegen gegroeid. Er was plaats voor 120 kinderen, die elk een dagdeel naar school gaan.

Op eigen houtje
01-08-2016

Het project “Op Eigen Houtje” is een sociale onderneming in houtbewerking in de Ethiopische hoofdstad Addis Ababa. In deze onderneming krijgen Ethiopische jongeren met een auditieve beperking de kans om weer mee te tellen in hun eigen samenleving.

Door een fysieke werkplaats, opleiding, aandacht voor individuele ontwikkeling, management, lobby bij overheid en inspelen op de markt door kennis, kwaliteit, marketing en verkoop leren de projectdeelnemers een zelfstandige onderneming te runnen.
“Op Eigen Houtje” investeert duurzaam in de jongeren en onderneming, waardoor ze hun eigen inkomen verdienen en duurzaam aan hun toekomst kunnen werken.

 

Schoolgelden Oeganda
02-04-2016

De stichting richt zich veelal op het trainen en het vergroten van kennis voor onze doelgroep. Zo hebben we in 2015 en 2016 een bijdrage geleverd aan educatie door voor meerdere meisjes schoolgelden te bekostigen. 

 

Biggetjes microkredietproject
20-06-2015

Stichting Apsara is in december 2014 in het dorpje Orumeas – Cambodja een project gestart waarbij twee gezinnen een varkentje hebben gekregen. Ook hebben ze materiaal gekregen om een omheining te bouwen en krachtvoer om de biggetjes een goede start te geven. Met deze varkentjes starten de gezinnen een klein varkensbedrijfje om het gezinsinkomen aan te vullen. De eigenaren van de varkens zijn rijstboeren, net zoals de meeste mensen in Orumeas. Hun inkomen is erg laag en zij komen structureel geld te kort om in hun basisbehoeften te voorzien.